• GRAM ALTIN
  299,55
  % 0,00
 • AMERIKAN DOLARI
  5,9415
  % -0,04
 • € EURO
  6,5563
  % 0,02
 • BIST 100
  121.024,9200
  % -0,91
 • ONS ALTIN / USD
  1.578,56
  % 0,43
 • £ POUND
  7,7674
  % -0,09
 • BITCOIN
  51415,538
  % 3,63
 • BIST 100
  121.024,9200
  % -0,91

Konkordato Nedir? Hukuki Ve Ekonomik Açıdan Değerlendirme

Konkordato Nedir? Hukuki Ve Ekonomik Açıdan Değerlendirme
 • argo
 • - 1 sene önce

Konkordato en basit haliyle, borçlu ile alacaklıları arasında gerçekleşecek anlaşmanın mahkeme tarafından onaylanması  olarak tanımlanabilir.

 

Konkordato; ekonomik olarak zora düşen her borçlunun, işletmesinin devamını sağlayabilmek, mali durumunu düzeltebilmek için getirilmiş bir uzlaşma yöntemidir.

 

 

 

Konkordatonun başarılı bir şekilde sonlandırılması ile borçlu borcundan kesin olarak kurtulur ve alacaklılar konkordato dışında kalan alacaklarını artık borçludan talep edemezler. Konkordato ile borcun bir kısmı tamamen ortadan kalkabilir, vadesi değiştirilebilir ya da her ikisi birden de gerçekleşebilir.  

 

Konkordato davaları kamu düzenini yakından ilgilendiren davalardır. Türkiye’de konkordato kurumuna işlerlik kazandırılmasının ve giderek artan bir şekilde önem verilmesinin en önemli sebebi, şirketlerin ekonomik hayatın içinde varlıklarını sürdürmelerini sağlamaktır. Özellikle sermaye şirketlerinin ekonomik sıkıntılar nedeniyle piyasadan silinmesi yerine mali durumlarını düzelterek faaliyetlerinin devamlılığını sağlamanın ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacağı açıktır.  

 

 

 

İcra İflas Kanununun 285.maddesinde düzenlenen konkordato süreci, borçlunun ya da alacaklılardan birinin görevli ve yetkili asliye ticaret mahkemesinden geçici mühlet talep etmesi ile başlar.  Asliye Ticaret Mahkemesinden geçici mühlet talep edilmesi aslında konkordato talebidir ve bu talep dava dilekçesinin içermesi gereken tüm zorunlu unsurları içerir şekilde hazırlanıp mahkemeye sunulmalıdır.

 

İcra İflas Kanunu 286.maddesinde geçici mühlet talepli dilekçeye eklenecek ve mahkemeye sunulması gereken evraklar şunlardır;

 

1-Konkordato Ön Projesi: Borçlunun, içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıyı nasıl aşacağını somut olarak ortaya koyduğu belgedir. Hakim borçlunun borçlarını bu proje dahilinde ödeyebileceğine inanmalıdır. Ön proje bir yandan hakimi borçlunun samimiyeti konusunda tatmin edici olmalı diğer taraftan alacaklıları da mutlu etmelidir.  

 

2- Borçlunun Mal Varlığını Gösteren Belgeler: Borçlu şirkete ait olan taşınır, taşınmaz malvarlığı ile tüm envanterleri listelemelidir. Borçlu;  ticari defterler, nakit akım tablosu, nihai bilanço, ara bilançolar ve  gelir tablosu gibi şirketin tüm ekonomik verilerini içeren belgeleri mahkemeye sunmalıdır. 

 

3-Alacaklıları, alacak miktarlarını ve alacaklıların imtiyaz durumunu gösteren liste

4-Konkordato ön projesinde yer alan teklife göre alacaklıların eline geçmesi öngörülen miktar ile borçlunun iflası halinde alacaklıların eline geçebilecek muhtemel miktarı karşılaştırmalı olarak gösteren tablo.

 

5-Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen bağımsız denetim kuruluşu tarafından Türkiye Denetim Standartlarına göre yapılacak denetim kapsamında hazırlanan ve konkordato ön projesinde yer alan teklifin gerçekleşeceği hususunda makul güvence veren denetim raporu ile dayanakları.

 

 İcra İflas Kanununun 286.maddesinde sayılan belgelerin eksiksiz olarak hazırlandığını  tespit eden mahkeme en fazla 5 ay sürecek “geçici mühlet kararı” verir.

 

Mahkeme, geçici mühlet kararı ile birlikte borçlunun faaliyetlerinin izlenmesi ve denetimi için geçici konkordato komiseri görevlendirir. Konkordato komiseri, konkordatonun başarı şansının ve ön projenin makul ve hayata geçirilebilir olup olmadığını belirlemekle yükümlüdürler.

 

Borçlu, geçici mühlet sonrasında, kesin mühlet süresini alabilmek için, mali durumunun iyileştirilebileceğini veya teklif ettiği konkordatonun tasdik edileceğini inandırıcı bir şekilde ispat etmekle yükümlüdür. 

 

Konkordato projesinin hazırlanması, alacakların bildirilmesi ve incelenmesi tamamlandıktan sonra komiser, alacaklıları konkordato projesini müzakere etmek üzere toplantıya davet eder. Alacaklılardan oluşan toplantıda konkordato kabul edilirse; konkordatonun tasdiki kararında alacaklıların hangi ölçüde alacaklarından vazgeçtiği ve borçlunun borçlarını hangi takvim çerçevesinde ödeyeceği belirtilir.

 

 

Konkordato projesi kabul edilen borçlu, artık bu projeye uygun hareket ederek işletmesinin devamını sağlayabilecektir. Mali durumu kötüye giden bir işletmenin ekonomik hayattan dışarıya çıkmaması makro seviyede ülkenin ekonomisine olumlu katkı sağlayabilecektir.

 

Konkordato, borçlular tarafından bilinçli ve profesyonel bir şekilde talep edilmeli, kötüye kullanılmamalıdır. Alacaklılar da konkordato sürecini kaygıyla karşılamamalı, aksine ülkenin ekonomisinin pozitif ivme kazanacağı düşüncesiyle bu süreci desteklemelidirler.

 

Konkordato süreci  amacına uygun bir şekilde yönetilirse; uzun vadede  ülke ekonomisine olumlu katkı sağlayacaktır.

 

Av. Pınar SEZGİN